Studietips #1

Jag hittade lite bra studietips på DENNA sida. Så jag tänkte dela med mig av det.Så får du bättre betyg
Först måste du inse att det inte finns några genvägar, några enkla knep.
Fortfarande gäller naturligtvis att du måste läsa läxor, förbereda redovisningar, läsa på till skrivningar, vara ute i god tid, ha ordning och reda på böcker, pennor, anteckningar och elvkalender osv, osv.

Men det finns ytterligare några saker att tänka på som många elever glömmer. Följer du de här 10 råden, så kommer du säkerligen att höja dina betyg betydligt. Råden är inte tagna ur luften utan bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Du kan alltså lugnt lita på dem.

1. Var positiv!
Din inställning till studierna är säkerligen den enskilda faktor som betyder mest för hur du lyckas i skolan. Skolan är inte alltid rolig. Och du måste inte heller tycka att allting är roligt. Det finns lärare och kompisar som du inte gillar. Vissa obligatoriska kurser kanske du dessutom uppfattar som tråkiga. Men det gäller att se det positiva i det du gör, att alltid göra sitt bästa. Se möjligheterna i allt, inte problemen!

Det är viktigt att du tror på att du kommer att lyckas. Det är lättare att ha en positiv inställning om du gör klart för dig själv vad du har för mål med dina studier, om du inser vilka fördelar du har av att ha klarat av din utbildning. Formulera därför för dig själv hur du vill utvecklas som människa och vad du vill göra av ditt liv! Då upptäcker du lättare hur mycket du faktiskt får ut av skolan.

2. Var aktiv!

Under lektionsarbetet, t ex genomgångar av läraren, bör du göra anteckningar och ställa en fråga eller komma med en kommentar då och då. Diskutera också innehållet efteråt med någon kamrat eller med läraren. (Motsvarande gäller vid läxläsning. Läs med penna i hand, formulera frågor osv.)

Mycket av detta aktiva förhållningssätt underlättas av att du sitter långt fram i klassrummet. Någon skämtare har sagt att "betygen sjunker med kvadraten på avståndet från katedern." Men det är mer än ett skämt. Dina betyg blir verkligen bättre om du sitter långt fram i klassrummet! Det är lättare att uppfatta vad som sker där framme, vad läraren säger, vad som står på tavlan osv. Dessutom underlättas dialogen med läraren (Se punkt 7). Du vinner inget på att vara anonym. Göm dig inte! Se till att du märks!

Ett annat utmärkt sätt att vara aktiv på är att ta med böcker och artiklar som man har läst utöver läromedlen. Visa läraren. Be att få redogöra för innehållet för klassen och ordna en klassdiskussion.

3. Knäck koden!

Försök klura ut hur dina lärare tänker. Vilken typ av kunskap testar de på proven? (Fakta? Förståelse? Färdighet? Förtrogenhet?) På vilket sätt skall du kunna kursinnehållet? Skall du tänka själv eller bara rapa upp utantilläxor? Läs betygskriterierna och diskutera dem med lärarna. Och framförallt: Fråga lärarna om vad det är för slags kunskap du förväntas skaffa dig!

Ibland kan det vara en fördel att anpassa sig till systemet, åtminstone om man vill vinna fördelar på kort sikt, t ex få bra betyg på en kurs som man just börjat. Men på lite längre sikt kan det vara farligt att ständigt anpassa sig. Dessutom strider det delvis mot målen i läroplanen. Är du missnöjd med något, t ex en lärares sätt att tolka betygskriterierna, så skall du protestera. Och då är vi framme vid nästa punkt.

4. Tag ställning!
Var kritisk! Det är svårt att lyckas med sina studier om man är missnöjd och irriterad. Är det något du tycker är mindre bra i undervisningen och skolmiljön så skall du öppet säga vad du tycker. Det finns många kanaler att arbeta genom: Elevråd, klassråd, insändare i skoltidningen, diskussioner på lektionstid osv. Den som framför sin kritik öppet, sakligt, konstruktivt och kanske med lite känsla och finess kommer alltid att bli respekterad.

Att ta ställning och vara kritisk är också ett bra sätt att vara aktiv på i sina studier. När du läser något, ser något på video, lyssnar till en lärares genomgång mm, så kan det vara givande att ställa sig frågor som: Stämmer det verkligen? Kan det inte vara på något annat sätt? Är det så bra egentligen? Vad tycker jag om det? Osv. Naturligtvis kan frågorna även formuleras högt. Pröva! Du kommer säkert att upptäcka att lektionerna blir mycket meningsfullare!

5. Sök struktur och sammanhang!

Förståelsen och inlärningen hindras om du "inte ser skogen för bara trä'n". Det är lätt att fastna i mängden av isolerade fakta. Därför är det alltid en god regel att börja med att leta efter författarens plan för texten (dispositionen) när man läser läxor eller andra kursavsnitt. Ställ dig frågor som: Hur kan hela avsnittet sammanfattas med några få ord? Hur hänger underrubrikerna ihop med huvudrubriken? Varför finns just de här rubrikerna/underrubrikerna? Vilken huvudtanke, eller vilka huvudtankar, uttrycker författaren i texten? Vilka viktiga ord och begrepp hör ihop med rubrikerna? Det är alltid viktigare och meningsfullare att kunna besvara sådana förståelsefrågor än att mekaniskt kunna rabbla fakta. Dessutom är det lättare att lära sig de fakta som verkligen är viktiga, om man först upptäcker strukturen och sammanhanget i det man skall lära sig. Ser du strukturen och sammanhanget, så fyller fakta i sig själva!

6. Läs i förväg!

Det är alltid nyttigt för betygen att vara ute i god tid, att ha bra framförhållning. Det gäller också förberedelserna inför lektionerna. Att läsa läxan är ett sätt att komma förberedd. Ett ännu bättre sätt är att ligga ett avsnitt före läraren i läroboken. Då imponerar du inte bara på läraren och kompisarna, utan du har också mycket lättare att följa med på lektionen och att vara aktiv enligt punkt två ovan.

 7. Vårda dina relationer!
Den som är positiv har också lätt för att skapa goda relationer till klasskamrater och skolpersonal. Visar du respekt och vänlighet, så får du respekt och vänlighet tillbaka. Det är inte att "smöra", att skapa kontakt med sina lärare. I all social samvaro måste man vårda sina kontakter. Skolan är inget undantag. Se därför till att lärarna vet vem du är, villka behov du har av stöd och hjälp osv. De allra flesta lärare vill lära känna sina elever ordentligt. Men skulle någon lärare vara annorlunda i det avseendet, så får du själv ta kontakt. Var som sagt aktiv, göm dig inte, ställ frågor och var med i diskussioner. Det är heller inte fjäsk att samtala med sina lärare före och efter lektioner. Att vara social underlättar studierna och leder till högre betyg!

8. Utnyttja skolans personal!

Lärare och annan skolpersonal är till för din skull. Du skall därför aldrig tveka att be om hjälp. Är det något du inte förstått på en lektion, har du kommit efter på grund av sjukdom osv, bör du ta kontakt med läraren i fråga. De flesta lärare är beredda att så långt möjligt ge sådan personlig hjälp. Har läraren inte tid just när du frågar, så kan du be att få boka en tid till ett annat, lämpligare tillfälle.

9. Du måste inte vara bäst i klassen!
Ibland tappar elever intresset för sina studier p g a att andra i klassen når bättre betyg. Men särskilt efter införandet av de målrelaterade betygen finns det ingen anledning att snegla på andras prestationer. Sätt upp dina egna mål för studierna och de olika kurserna. Tävla med dig själv. Minns också de gamla visdomsorden: "Ingen är bra på allt, men alla är bra på något". Det finns säkert något som du är bäst i klassen på.

Och skolan är inte livet. Skrivningar och förhör mäter bara en bråkdel av allt det i din personlighet som avgör om du lyckas i livet eller inte.

Dessutom är det få lärare och klasskamrater som tycker bättre om dig endast för att du har högre betyg. Men alla älskar en fighter!

10. Läs tidningen!

Den här punkten kanske borde stå först. Den är viktigare än du tror. Ett av de snabbaste och enklaste sätten att skaffa sig bättre betyg är förmodligen att börja läsa tidningen varje dag. Har du inte tid eller möjlighet att göra det hemma, så gå till skolans bibliotek under någon håltimma. Där finns alla de stora dagstidningarna att låna. Undersökningar visar klart att elever som läser dagstidningar också lyckas bättre i skolan än elever som aldrig eller sällan läser dagstidningar. Med hjälp av tidningen ökar du dina kunskaper i de flesta ämnen och inte minst utökar du ditt ordförråd. I många av skolans kurser kretsar också undervisningen ofta kring aktuella händelser. Att vara allmänbildad och välorienterad imponerar på alla, även på dina lärare.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0